Vaš brauzer ne podržava JavaScript, koji je neophodan za pravilno funkcionisanje sajta.

Licence za uzajamnu katalogizaciju

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

Postupak za dobijanje licence

Postupak za dobijanje licence za uzajamnu katalogizaciju odvija se u skladu s Pravilnikom o bližim uslovima i načinu izdavanja licence za uzajmnu katalogizaciju (Sl. list. CG, br. 8/2013).

Kandidat najprije u Nacionalnoj biblioteci Crne Gore “Đurđe Crnojević” mora da pohađa kurs Upotreba programske opreme COBISS3/Katalogizacija - početni. Kada nakon završenog kursa dobije korisničko ime za kreiranje zapisa u testnom okruženju za uzajamnu katalogizaciju, praktično počinje da se osposobljava za dobijanje licence.

Postupak za dobijanje licence za uzajamnu katalogizaciju odvija se u skladu sa dokumentom Postupak dobijanja dozvola za uzajamnu katalogizaciju u sistemu COBISS.CG.

Zapise na osnovu podneska provjerava Komisija za dodjelu licenci.

Nakon dobijanja licence za uzajamnu katalogizaciju, bibliotekar dobija privilegiju za kreiranje bibliografskih zapisa za monografske publikacije u uzajamnoj bazi podataka i lokalnoj bazi podataka.

Datum poslednje promjene: 24.05.2016.


ONLINE EVIDENCIJE

Pristup registracijama

Registrovani korisnici
PRIJAVLJIVANJE NA PORTAL

Vaša e-adresa:

Šifra:

Da li vam je potrebna pomoć?

Telefon: (041) 234 243

E-pošta:cobissizo@vbcg.me

© 1997-2018 IZUM