Vaš brauzer ne podržava JavaScript, koji je neophodan za pravilno funkcionisanje sajta.

Licence za uzajamnu katalogizaciju

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

Prijava za dobijanje licence za uzajamnu katalogizaciju

U skladu s 7. članom Pravilnika o bližim uslovima i načinu izdavanja licence za uzajmnu katalogizaciju (Sl. list. CG, br. 8/2013), prijava tj. zahtjev za dobijanje licence se podnosi Komisiji za izdavanje licenci neposredno ili preko biblioteke u kojoj je lice zaposleno.

Zahtjev sadrži osnovne podatke o podnosiocu zahtjeva: naziv biblioteke, ime i prezime kandidata, datum i mjesto rođenja, prebivalište ili boravište, adresu, e-mail adresu, stepen i vrstu stručne spreme i podatke o radnom statusu kandidata.

Upis/ažuriranje dodatnih podataka za dobijanje licence
Unapred ispunjen obrazac Prijava za licencu (.pdf)

Uz prijavu tj. zahtjev za izdavanje licence kadidat je dužan da podnese dokaze o ispunjenosti uslova, i to:

  1. dokaz o stručnoj spremi;
  2. dokaz o položenom stručnom ispitu za obavljanje bibliotečke djelatnosti, odnosno dokaz o stečenom stručnom zvanju;
  3. dokaz o osposobljenosti za rad u procesu uzajamne katalogizacije.

Dokazi se dostavljaju u originalu ili u formi ovjerene kopije.


ONLINE EVIDENCIJE

Pristup registracijama

Registrovani korisnici
PRIJAVLJIVANJE NA PORTAL

Vaša e-adresa:

Šifra:

Da li vam je potrebna pomoć?

Telefon: (041) 234 243

E-pošta:cobissizo@vbcg.me

© 1997-2018 IZUM