Vaš brauzer ne podržava JavaScript, koji je neophodan za pravilno funkcionisanje sajta.

Obrazovanje

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem i servisi COBISS

Program obrazovanja

Obrazovanje korisnika neizbježan je sastavni dio razvoja svakog informacionog sistema pa stoga u VBCG Centru u Nacionalnoj biblioteci Crne Gore “Đurđe Crnojević” veliku pažnju posvećujemo obrazovanju.

Značajan dio djelatnosti VBCG Centra odnosi se na obrazovanje bibliotekara, posebno onih koji učestvuju u sistemu uzajamne katalogizacije i grade baze podataka COBISS. Obrazovanje za uzajamnu katalogizaciju izvode instruktori iz Nacionalne biblioteke Crne Gore “Đurđe Crnojević” sa Cetinja i Biblioteke Fakulteta političkih nauka iz Podgorice.

Kursevi Korišćenje programske opreme COBISS2/Katalogizacija -kreiranje zapisa (3 dana) i Korišćenje programske opreme COBISS3/Preuzimanje zapisa i fond (3 dana), namijenjeni su početnicima u sistemu COBISS.CG koji još nisu upoznati s programskom opremom COBISS2 i COBISS3 i formatom COMARC/H. Učesnici se na kursu upoznaju sa

  • osnovnim uputstvima za rad s programskom opremom COBISS2 i COBISS3
  • osnovama pretraživanja i preuzimanja zapisa iz uzajamne baze u lokalnu bazu podataka
  • formatom COMARC/B
  • formatom COMARC/H

Kurs Korišćenje programske opreme COBISS3/Fond (2 dana) namijenjen je učesnicima koji već rade u programu COBISS2 i prelaze na rad u programu COBISS3.

Datum poslednje promene: 08. 11. 2013.


ONLINE EVIDENCIJE

Pristup registracijama

Registrovani korisnici
PRIJAVLJIVANJE NA PORTAL

Vaša e-adresa:

Šifra:

Da li vam je potrebna pomoć?

Telefon: (041) 234 243

E-pošta:cobissizo@vbcg.me

© 1997-2018 IZUM