Vaš brauzer ne podržava JavaScript, koji je neophodan za pravilno funkcionisanje sajta.

Klasični kursevi, prezentacije …

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem i servisi COBISS

9. Prelazak na COBISS3/Katalogizaciju

Termini 2018
januar
februar
mart
april
maj
jun
jul
avgust
septembar
oktobar
novembar
decembar
Program
 • osnove segmenta COBISS3/Katalogizacija
 • podešavanje korisničkog interfejsa
 • rad u pretraživaču (izborno i komandno pretraživanje, limitiranje, skeniranje …)
 • rad u prikazivaču (prikaz izabranih zapisa, prikaz relacija između zapisa …)
 • metode za rad sa bibliografskim zapisima u interfejsu za katalogizaciju
 • rad u spremištu zapisa (pregled radnog zapisa, dodavanje, upoređivanje, proveravanje i štampanje zapisa …)
 • rad u editoru zapisa (unos podataka, dodavanje, brisanje i određivanje redosleda polja i potpolja ...)
 • rad sa bibliografskim podacima (uređivanje, preuzimanje, priređivanje i kreiranje zapisa od početka, dodavanje lokalnog zapisa u COBIB, uređivanje zapisa samo u COBIB-u i uređivanje privremeno pohranjenih zapisa)
 • rad u brauzeru (pretraživanje prema ključu, definisanje prikaza rezultata pretraživanja ...)
 • posebnosti korisničkog interfejsa u radu sa normativnim zapisima
 • metode za rad sa normativnim zapisima u interfejsu za katalogizaciju
 • rad sa normativnim zapisima (uređivanje postojećih i kreiranje novih zapisa)
Trajanje
 • 2 dana
 • 8.00-15.30 (drugi dan)
 • 9.00-16.30 (prvi dan)
Uslovi
 • privilegij za uzajamnu katalogizaciju monografskih publikacija (knjiga)
Dobijene privilegije

Nema podatka.

Literatura
 • priručnik COBISS3/Katalogizacija
Napomene

Nema podatka.


ONLINE EVIDENCIJE

Pristup registracijama

Registrovani korisnici
PRIJAVLJIVANJE NA PORTAL

Vaša e-adresa:

Šifra:

Da li vam je potrebna pomoć?

Telefon: (041) 234 243

E-pošta:cobissizo@vbcg.me

© 1997-2018 IZUM