Vaš brauzer ne podržava JavaScript, koji je neophodan za pravilno funkcionisanje sajta.

Klasični kursevi, prezentacije …

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem i servisi COBISS

2. Upotreba programske opreme COBISS3/Katalogizacija - početni kurs

Termini 2018
januar
februar
mart
april
maj

[14,15,16,17,18]
Cetinje

jun
jul
avgust
septembar
oktobar
novembar
decembar
Program
 • COBISS3 osnovna uputstva (korisnički interfejs, priključivanje, korisnička podešavanja interfejsa za katalogizaciju)
 • priprema na katalogizaciju
 • COMARC/B format
 • kreiranje zapisa od početka
 • privremeno pohranjivanje zapisa
 • unos posebnih znakova
 • rad u editoru zapisa (dodavanje polja, potpolja, indikatora, konverzija slova...)
 • uvid u priručnik COMARC/B
 • ostali postupci katalogizacije
Trajanje
 • 5 dana
 • 9.00 - 16.30 (1. dan)
 • 8.00 - 15.30 (ostali dani)
Uslovi
 • univerzitetska diploma bibliotekarskog smera ili druga univerzitetska diploma i potvrda o položenom bibliotekarskom ispitu
Dobijene privilegije
 • za uzajamnu katalogizaciju monografskih publikacija (knjiga) i za preuzimanje zapisa iz formata MARC 21 u okruženju za testiranje uzajamne katalogizacije
Literatura
 • priručnik COMARC/B Format za bibliografske podatke
 • priručnik COBISS3/Katalogizacija
Napomene
 • Kurs je namenjen bibliotekarima koji se obučavaju za dobijanje cence za uzajamnu katalogizaciju monografskih publikacija (knjiga).
 • Nakon kursa bibliotekar može da se uključi u okruženje za testiranje uzajamne katalogizacije.

ONLINE EVIDENCIJE

Pristup registracijama

Registrovani korisnici
PRIJAVLJIVANJE NA PORTAL

Vaša e-adresa:

Šifra:

Da li vam je potrebna pomoć?

Telefon: (041) 234 243

E-pošta:cobissizo@vbcg.me

© 1997-2018 IZUM