Vaš brauzer ne podržava JavaScript, koji je neophodan za pravilno funkcionisanje sajta.

E-priručnici

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem i servisi COBISS

COMARC/B Format

za bibliografske podatke

ISSN 2232-4259

Priručnik uključuje sve dopune od izdanja prve verzije štampanog priručnika 1991. godine do danas. Sadržaj je usklađen s funkcionisanjem programske opreme COBISS3, V6.26-00 i važi i za sve sledeće verzije programske opreme do opoziva ili do objavljivanja nove elektronske verzije priručnika.

© IZUM, poslednje promene sadržaja: april 2020, prevod: jun 2020.

Ceo priručnik[3,1 MB]

Priručnik u HTML

Dosadašnje promene

Delovi priručnika:

Naslovna strana[269 KB]SADRŽAJ[142 KB]UVOD[92 KB]0XX BLOK ZA IDENTIFIKACIJU[58 KB]001 Identifikator zapisa[163 KB]010 Međunarodni standardni broj knjige (ISBN)[136 KB]011 ISSN[157 KB]012 Otisak prsta[117 KB]013 Međunarodni standardni broj štampane muzikalije (ISMN)[129 KB]016 Međunarodni standardni kod snimka (ISRC)[110 KB]017 Drugi identifikatori[123 KB]020 Broj u nacionalnoj bibliografiji[101 KB]021 Broj obaveznog primerka[94 KB]022 Broj zvanične publikacije[104 KB]040 CODEN[97 KB]041 Ostali kodovi*[81 KB]071 Izdavački broj[139 KB]1XX BLOK KODIRANIH PODATAKA[59 KB]100 Opšti podaci za obradu[137 KB]101 Jezik jedinice[142 KB]102 Država izdavanja ili proizvodnje[108 KB]105 Tekstualna građa - monografije[134 KB]106 Tekstualna građa – fizički opis[102 KB]110 Kontinuirani izvori[128 KB]115 Građa za vizuelne projekcije, videosnimci i filmovi[142 KB]116 Grafika[118 KB]117 Trodimenzionalni proizvodi i predmeti[104 KB]120 Kartografska građa – opšti podaci[117 KB]121 Kartografska građa – fizički opis[123 KB]122 Vremenski period sadržaja jedinice[130 KB]123 Kartografska građa – razmer i koordinate[140 KB]124 Kartografska građa – posebna oznaka građe[108 KB]125 Zvučni snimci i muzikalije[119 KB]126 Zvučni snimci – fizički opis[121 KB]127 Trajanje zvučnih snimaka i kompozicija u muzikalijama[102 KB]128 Muzička izvođenja i partiture[190 KB]130 Mikrooblici – fizički opis[105 KB]135 Elektronski izvori[108 KB]140 Antikvarna građa – opšte[132 KB]141 Antikvarna građa – karakteristike primerka[114 KB]2XX BLOK GLAVNOG OPISA[77 KB]200 Naslov i podaci o odgovornosti[214 KB]205 Izdanje[140 KB]206 Kartografska građa – matematički podaci[115 KB]207 Kontinuirani izvori – numeracija[129 KB]208 Muzikalije[124 KB]210 Izdavanje, distribucija itd.[215 KB]211 Predviđeni datum izdavanja[102 KB]215 Fizički opis[206 KB]225 Zbirka[171 KB]230 Elektronski izvori – karakteristike[105 KB]3XX BLOK NAPOMENA[60 KB]300 Opšta napomena[119 KB]301 Napomena o identifikacionom broju[104 KB]304 Napomena o naslovu i podacima o odgovornosti**[111 KB]305 Napomena o izdanju i bibliografskoj istoriji**[106 KB]306 Napomena o izdavanju, distribuciji itd.**[99 KB]311 Napomena o polju za povezivanje[ MB]314 Napomena o intelektualnoj odgovornosti[108 KB]316 Napomena o primerku[138 KB]317 Napomena o izvoru[116 KB]318 Napomena o postupku[115 KB]320 Napomena o bibliografijama/registrima/rezimeima u opisivanom izvoru[120 KB]321 Napomena o registrima/apstraktima/referencama u drugim izvorima[126 KB]322 Napomena o saradnicima kod nastanka jedinice (građa za vizuelne projekcije i video građa te zvučni snimci)[105 KB]323 Napomena o izvođačima (građa za vizuelne projekcije i video građa te zvučni snimci)[111 KB]324 Napomena o originalu[104 KB]325 Napomena o reprodukciji[104 KB]326 Napomena o učestalosti[101 KB]327 Napomena o sadržaju[114 KB]328 Napomena o disertaciji (tezi)[105 KB]330 Rezime ili apstrakt[126 KB]333 Napomena o korisnicima[97 KB]334 Napomena o nagradi[90 KB]336 Napomena o vrsti elektronskog izvora[97 KB]337 Napomena o sistemskim zahtevima[105 KB]338 Napomena o finansiranju[127 KB]4XX BLOK ZA POVEZIVANJE[79 KB]410 Zbirka[119 KB]411 Podzbirka[121 KB]421 Prilog[159 KB]422 Matična publikacija priloga[118 KB]423 Dodata, prikrivena i priključena dela[126 KB]430 Je nastavak[117 KB]431 Delimično je nastavak[118 KB]434 Preuzeo je[116 KB]435 Delimično je preuzeo[119 KB]436 Nastalo spajanjem _, _ i _[121 KB]440 Nastavlja se kao[117 KB]441 Delimično se nastavlja kao[116 KB]444 Preuzima ga[117 KB]445 Delimično ga preuzima[116 KB]446 Deli se na _, _ i na _[122 KB]447 Spaja se sa _, _ i nastaje _[122 KB]452 Drugo izdanje na drugom medijumu[118 KB]453 Prevod ili izdanje na drugom jeziku[119 KB]454 Original (kod prevoda)[120 KB]464 Matična jedinica (monografska publikacija)[117 KB]481 Privezano[126 KB]482 Privezano uz[128 KB]488 Drugačije povezano delo[137 KB]5XX BLOK SRODNIH NASLOVA[61 KB]500 Jedinstveni naslov[158 KB]503 Formalna pododrednica*[117 KB]510 Uporedni stvarni naslov[122 KB]512 Omotni naslov[119 KB]513 Naslov na sporednoj naslovnoj strani[119 KB]514 Naslov nad tekstom[118 KB]516 Hrptni naslov[119 KB]517 Drugi varijantni naslovi[123 KB]518 Naslov u savremenom pravopisu[127 KB]520 Prethodni naslov[118 KB]530 Ključni naslov[122 KB]531 Skraćeni ključni naslov[103 KB]532 Prošireni naslov[134 KB]539 Stvarni naslov s komandama LaTeX*[141 KB]540 Dodatni naslov koji daje katalogizator[103 KB]541 Prevedeni naslov koji daje katalogizator[107 KB]6XX BLOK SADRŽINSKE ANALIZE[97 KB]600 Lično ime kao predmetna odrednica[118 KB]601 Ime korporativnog tela kao predmetna odrednica[119 KB]602 Porodično ime kao predmetna odrednica[111 KB]605 Naslov kao predmetna odrednica[115 KB]606 Tematska predmetna odrednica[115 KB]607 Geografska predmetna odrednica[113 KB]608 Vremenska predmetna odrednica[109 KB]609 Formalna predmetna odrednica*[130 KB]610 Slobodno oblikovane predmetne odrednice[132 KB]620 Pretraživanje po mestu izdavanja[96 KB]675 Univerzalna decimalna klasifikacija (UDK)[105 KB]676 Djuijeva decimalna klasifikacija (DDK)[102 KB]680 Klasifikacija Kongresne biblioteke[96 KB]686 Druge klasifikacije[111 KB]7XX BLOK PODATAKA O ODGOVORNOSTI[85 KB]700 Lično ime – primarna odgovornost[164 KB]701 Lično ime – alternativna odgovornost[152 KB]702 Lično ime – sekundarna odgovornost[151 KB]710 Naziv korporacije – primarna odgovornost[153 KB]711 Naziv korporacije – alternativna odgovornost[136 KB]712 Naziv korporacije – sekundarna odgovornost[138 KB]8XX BLOK ZA MEĐUNARODNU UPOTREBU[54 KB]802 Nacionalni ISSN centar[94 KB]830 Opšta napomena katalogizatora[87 KB]856 Elektronska lokacija i pristup[176 KB]9XX BLOK ZA NACIONALNU UPOTREBU[58 KB]900 Lično ime - primarna odgovornost (varijantna odrednica)*[148 KB]901 Lično ime - alternativna odgovornost (varijantna odrednica)*[135 KB]902 Lično ime – sekundarna odgovornost (varijantna odrednica)*[158 KB]903 Lično ime (srodna odrednica)*[113 KB]904 Lično ime (paralelna odrednica)*[117 KB]910 Naziv korporacije – primarna odgovornost (varijantna odrednica)*[127 KB]911 Naziv korporacije – alternativna odgovornost (varijantna odrednica)*[129 KB]912 Naziv korporacije – sekundarna odgovornost (varijantna odrednica)*[126 KB]913 Naziv korporacije (srodna odrednica)*[126 KB]916 Naziv korporacije – nepovezani oblik*[132 KB]960,961,962,965,966,967,968,969 Lično ime kao predmetna odrednica*, Naziv korporacije kao predmetna odrednica*, Porodično ime kao predmetna odrednica*, Naslov kao predmetna odrednica*, Tematska predmetna odrednica*, Geografska predmetna odrednica*, Vremenska predmetna odrednica*, Formalna predmetna odrednica*[117 KB]970 Polje za potrebe bibliografija*[194 KB]992 Polje za lokalne potrebe*[107 KB]993 Polje s lokalno definisanim sadržajem*[100 KB]REFERENSNA LITERATURA[59 KB]Dodatak A - SPISAK POLJA/POTPOLJA[204 KB]Dodatak B - INTERPUNKCIJSKI SIMBOLI[83 KB]Dodatak C - INDEKSI ZA PRETRAŽIVANJE[139 KB]Dodatak D - PISMA - PRAVILA ZA ISPIS BIBLIOGRAFSKIH PODATAKA[208 KB]Dodatak E - MATEMATIČKI I DRUGI POSEBNI ZNACI U NASLOVIMA[162 KB]Dodatak F - VOĐENJE BIBLIOGRAFIJA U SISTEMU COBISSF.1 - Opšte[77 KB]F.2 - Specifičnosti kod unosa pojedinih polja/potpolja[135 KB]F.3 - Retrospektivni podaci za serijske publikacije[130 KB]F.4 - Specifičnosti u obradi nekih tipova dokumenata[118 KB]F.5 - Ispisi bibliografija u sistemu COBISS[66 KB]F.6 - Tipologija dokumenata/dela – definicije i preporuke[136 KB]F.7 - Šifrarnik ustanova/organizacija[104 KB]F.9 - Bibliografski zapis za izvedeno delo (događaj)[217 KB]Dodatak G - UDK ZA PRETRAŽIVANJE (675C)[86 KB]Dodatak H - KODOVI ZA VRSTU AUTORSTVA (70X4, 71X4)[108 KB]Dodatak I - ZBIRNA OBRADA BIBLIOTEČKE GRAĐE – ZAPISI ZA VEŠTAČKI FORMIRANE ZBIRKE[173 KB]Dodatak J - MONOGRAFSKI IZVORI U VIŠE DELOVA[250 KB]Podaci o izdavaču[69 KB]

ONLINE EVIDENCIJE

Pristup registracijama

Registrovani korisnici
PRIJAVLJIVANJE NA PORTAL

Vaša e-adresa:

Šifra:

Da li vam je potrebna pomoć?

Telefon: (041) 234 243

E-pošta:cobissizo@vbcg.me

© 1997-2020 IZUM | V 3.15.9 |